DP 3000 digitális központ erősítő (INOX)

50 800 Ft
Adóval együtt

- Digitális rendszer
- Kódos és közelítő kártyás beléptető egységgel
- max 255 lakáskészülék
- több központ is összekapcsolható (első - hátsó kapu)
- rozsdamentes


- 2 vezetékes rendszer.
- 255 lakáskészülék kapcsolható egy központi egységre / Mkt telefonok esetén 16 ill.32 lakásonként 1 modul/
- Mikroprocesszoros lakáskészülék / Mkt lakáskészülék/
- Digitális kóddal történő hívás
- Mágneszár vezérlés
- Síkmágnes vezérlés
- Belső kapunyitó nyomógomb kapcsolható a központhoz
- Beépített névtábla-világítás vezérlés
- Kódzár funkció
- Kártyás beléptető / proximity /
- Gyárilag előre programozott, minden központ egyedi kódokkal rendelkezik
- Kódok megváltoztathatóak, billentyűzetről programozható
- Optikai szenzoros billentyűzet

Mennyiség

A központi egység és a világítással ellátott névtábla falba süllyeszthető ill. esővédős falra szerelhető kivitelű, acéllemezből készült dobozba van beépítve. Bekötését a mellékelt bekötési rajz mutatja. Tápfeszültségét 220/12 V-os transzformátorról kell biztosítani. A lakáskészülékekhez menő vonalra párhuzamosan kell rákötni az összes lakáskészüléket, polaritáshelyesen. Mkt telefonok esetén az egyedi vezetékeket a modul számozott pontjaihoz /L1,L2,L3/ a közös szálat a modul K pontjába kell bekötni. A kapunyitó nyomógomb tetszőleges típusú, záróérintkezős lehet. Ennek megnyomásával a kapu belülről nyitható. A névtábla világítás kimenetre több névtábla is ráköthető. A világítás sötétben automatikusan bekapcsol. A mágneszár kimenetnek külön biztosítéka van, így a mágneszár zárlata esetén a kaputelefon tovább működik. Mind a névtábla világítás, mind a mágneszár 12V váltóáramot kap, relével kapcsolva. A központ panelen 3 db trimmerpotméter van. Ezekkel a mikrofon és a hangszóró hangereje külön-külön szabályozható. A balansz potméterrel a legkevésbé gerjedékeny állapotot lehet beállítani. A rendszer alkalmas több kapu kezelésére is , csak egy információs vezeték szükséges a központok közé. Így csak az a központ működik amelyikről elsőként történt a hívás a másik központon addig OFF .jelzés látszik.
Figyelem! Hibás bekötés a központ tönkremeneteléhez vezethet!

A digitális lakáskészülék jellemzői:

A lakáskészülék mikroprocesszoros vezérlésű. A csengetéskor a lakásszámot a központ digitális kód formájában küldi a lakáskészülékek felé, amit a mikroprocesszor összehasonlít a jumpereken beállított értékkel. A mikroprocesszor hatékony hibafelismerő programmal van ellátva, így a téves csengetés lehetősége gyakorlatilag kizárt. A lakásszámot a panelen található jumperekkel kell beállítani .A jumperek értéke a telefonokban lentről felfelé növekszik. Jumperek értékei: 128

ezekből a számokból minden lakás szám előállítható
64
32
16
8
4
2
1
A rövidre zárt jumperek összege a hívószám.

Továbbá lehetőség van a lakáskészülékre póthangszórót csatlakoztatni ill. az ajtó előtti ajtócsengő működtetésére.

Az Mkt modul kódolása ill. bekötése

Bekötése nagyon egyszerű: a rajz alapján a központból átkötjük a / + -/ vonalat a modulon ugyanígy jelzett pontokba, a K pontba a lakáskészülékek közös vezetéke, az I jelzésű pontot több modul esetén kell egymással összekötni. Az /L0,L1,L2,/pontokba a telefonok egyedi vezetékei kerülnek. A modulon található jumperekkel a digitális telefonokkal megegyező módon a modulokon a telefonok hívószáma beállítható. Az 1.128 ig számozott jumperekkel beállított számot hozzá kell adni a modulon található L0,L1,L2,L3.számokhoz és ezek összege lesz az oda bekötött lakás hívószáma./Pl. a jumperekkel beállított érték 15 az L0 pontba kötött lakás hívószáma 15, az L1=16, L2=17 és így tovább.

A rendszer működése

Csengetéskor a lakás számát kell a billentyűzeten beírni, majd a központ 3 másodperc múlva csenget. A lakáskészülék a hívást visszaigazolja a központnak, és csak ezután indul, a csengető hang. Érvénytelen szám hívásakor, ( > 255) a központ "Err " hibajelzést ad. Ha a hívott szám érvényes, de ilyen számú lakáskészülék nincs telepítve, akkor "OFF" jelzést ad. Ha a hívott készülék létezik, akkor csenget. Ha a hívott a kagylót felvette, akkor bekapcsol a mikrofon és a hangszóró, és lehet beszélni. Mind a csengetés, mind a beszélgetés ideje korlátozott, a beprogramozott idő letelte után automatikusan bontja az összeköttetést. A beszélgetés alatt a lakáskészüléken lévő gombbal a mágneszár nyitható. Az összeköttetés a kagyló letételével, vagy a központon a DEL gombbal is bontható.

Kódzár üzemmód

A központ lehetővé teszi a mágneszár nyitását a billentyűzeten beírt 4 jegyű kóddal. Először a lakásszámot kell beírni, majd a gombot megnyomni, utána a 4 jegyű kódot. Minden lakásszámhoz tartozik egy nyitókód, ezek gyárilag véletlen számokkal be vannak programozva, a számokat a mellékelt kódtáblázat tartalmazza.

Kártyás beléptető

Lehetőség van minden lakás számára tetszőleges számú proximity kártya használatára. A kártyák lakásszámhoz rendelhetőek ill. kitörölhetőek. A kártya használatát a lakáskészülék rövid hangjelzéssel jelzi mintha a hozzá tartózó kódot használnák.

dp_3000_kozpont_inox

Letöltés

DP3000 programozási leírás

Letöltés (80.55k)

Ez még talán érdekelhet

Kapcsolódó termékek